Wettelijke verplichting Energielabel C Utiliteitsgebouwen

Geachte relatie,

Bij deze zijn wij zo vrij om u te informeren over de wettelijke verplichting tot het hebben van een Energielabel C voor Utiliteitsgebouwen

In het staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, “Besluit van 17 oktober 2018, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen “ zijn onder Hoofdstuk 5 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu omschreven.

Onder artikel 5.11: Labelverplichting kantoorgebouw is omschreven dat: Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een energie-index van 1,3 of beter (Een EI van 1,3 is op dit moment gelijk aan labelklasse C).

Wij wijzen u erop dat indien de voorzieningen niet voor 1 januari 2023 zijn getroffen, zodat er op dat moment geen energielabel dat aan het eerste lid voldoet kan worden afgegeven, de kantoorfunctie niet in gebruik mag worden genomen of worden gebruikt.

De aanleiding voor deze label C-verplichting vormt het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 door ruim veertig partijen, waaronder de overheid, is gesloten.

Bij het overtreden van de verplichting is het handhavinginstrumentarium uit de Woningwet het kader, op grond hiervan kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk (overtreding van de Wet economische delicten) worden opgetreden.

Samenvattend, Utiliteitsgebouwen (of gebouwdelen) met de volgende gebruiksfuncties die opgeleverd, verkocht of verhuurd zijn, moeten voorzien zijn van een energielabel, zie overzicht:
- kantoorgebouwen
- gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch)
- bijeenkomst
- onderwijs
- sport (verwarmd en matig verwarmd)
- logies
- cel- en winkelfunctie

Uitzonderingen hierop zijn:
- monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
- alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2;
- een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee);
- een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt;
- een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar;
- een gebruiksfunctie in een gebouw dat niet bestemd is om te worden verwarmd of gekoeld ten behoeve van mensen.

Uw pand heeft geen label:
U kunt advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig nu uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? dan kan uw adviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden.

Denkt uw adviseur dat uw pand niet energiezuinig is (D t/m G), maak dan gebruik van het 4-stappenplan om tot een energielabel C of beter te komen. Let er wel op dat u per 1 januari 2023 een geldig en geregistreerd energielabel C heeft voor uw kantoorgebouw.

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland heeft de publicaties “Erkende Maatregelenlijst uitgegeven voor de volgende segmenten:
- Erkende Maatregelenlijst Gezondheidszorg-en welzijnszorginstellingen;
- Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen Bedrijfstak 18-Bedrijfshallen;
- Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen Bedrijfstak 06-Commerciële Datacenters;
- Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen Bedrijfstak 04-Kantoren;
- Informatieplicht energiebesparing uitgevoerde erkende maatregelen Bedrijfstak 08-Levensmiddelindustrie.

Voornoemde publicaties geven een opsomming van erkende energie besparende maatregelen
onderverdeeld in bouwkundige (G) alsmede Faciliteiten (F).

Wij van Concept Elektro zijn u graag van dienst bij de inventarisatie van energie besparende maatregelen, gedefinieerd als zijnde gebouw gerelateerde installaties (G) .

In alle voornoemde publicaties staan maatregelen aangegeven die een besparing opleveren.
Alle aangegeven maatregelen hebben tot doel het geïnstalleerd vermogen te beperken hierbij verwijzend naar de volgende maatregelen:

- Toepassen van schemer-en/of tijdschakelaars voor buitenverlichtings installaties;
- Halogeenlampen en/of breedstralers vervangen voor Led armaturen;
- Gloei en/of halogeen lampen vervangen voor ledlampen;
- Armaturen met conventionele TL vervangen voor langwerpige ledlampen;
- Conventionele langwerpige fluorescentie lampen (TL) vervangen voor ledlampen in nieuw opbouw apparatuur;
- Automatische aan/uit schakeling toepassen op basis van aanwezigheidsdetectie;
- Daglicht afhankelijke schakelingen of regelingen toepassen.

Wat kunnen wij Concept Elektro voor u beteken:
Wij zijn een middelgroot elektrotechnische installatie bedrijf gevestigd in Hoofddorp en hebben ons gespecialiseerd in oplossingen welke tot doel hebben het energie gebruik te beperken.
Naast het vervangen van conventionele armaturen voor LED armaturen hebben wij ons toegelegd op intelligente besturing van verlichtingsinstallaties.
Wij maken o.a. gebruik van Digital Addressable Lighting Interface systeem ( DALI). Het is een internationale standaard voor de communicatie tussen lichtregelaars en lichtbronnen waarmee er overall controle/ interfacing mogelijk is van het complete verlichtingssysteem.

Dali is compatibel met diverse fabricaten van armaturen zoals Noxion, Osram, Ledvance, Philips en vele andere merken.

Het Dali systeem zorgt voor controle van het licht, automatische aan-en uitschakeling, de intensiteit van het licht en operationele omstandigheden.

Investeringen in LED verlichting met DALI verdient zich niet alleen terug het geeft ook een maximale flexibiliteit ten aanzien lichtbesturing en lichtcomfort.

- Aanpassen helderheid van het licht;
- Automatische dimregeling met instelbare lichtmeter;
- Minderenergieverbruik bij voldoende daglicht;
- Dimafstand bij afwezigheid van personeel/werknemers;
- Armaturen dimbaar van 0 tot 100 %;
- Creëren van verschillende lichtscenario’s;
- Gemakkelijke en snelle configuratie.

Graag zijn wij u van dienst om te inventariseren welke verlichtigsmaatregelen aansluiten bij uw organisatie om een maximale energie besparing te bewerkstelligen.

U in deze naar behoren te hebben geïnformeerd en uw reactie met belangstelling tegemoet ziende verblijen wij,