Elektrotechnische keuringen

NEN 3140 keuringen en wet en regelgeving

Om het veilig functioneren, en werken aan laagspanningsinstallaties en elektrisch gereedschap te waarborgen, zijn periodieke en preventieve inspecties cruciaal. Hiervoor zijn wettelijke voorschriften opgesteld, onder andere in de NEN 3140 norm. Concept Elektro verzorgt inspecties aan uw laagspanningsinstallaties en elektrisch gereedschap op basis van een meer jaren inspectieplan.

NEN 1010 aanleg van laagspanningsinstallaties

Voor de aanleg van laagspanningsinstallaties is de NEN 1010 de norm. Wij keuren nieuwe installaties die volgens het bouwbesluit en NEN 1010 zijn aangelegd. Hiermee voldoet u aan de regelgeving op het gebied van het aanleggen van laagspanningsinstallaties.

Wij zijn gecertificeerd voor het inspecteren, onderhouden en beheren van gebouwgebonden installaties, en elektrisch gereedschap. Wij kennen alle voorschriften, vastgelegd in NEN normen, Arbo- en milieuwetgeving, het bouwbesluit en veiligheidsdocumenten. U ontvangt na inspectie een door ons opgesteld inspectierapport.

Vragen of offerte?

Heeft u vragen over de NEN keuringen, of wilt u een keuring laten uitvoeren, dan kunt u contact met ons opnemen.