Project begeleiding

Project begeleiding

Uw partner voor uw installaties en projecten

Bij een project met meerdere partijen, complexe aangelegenheden of ingewikkelde wet- en regelgeving komt meer kijken dan alleen installeren of onderhouden. De administratie, bewaking van meer- en minderwerk en het bijwonen van bouwvergaderingen zijn geen werkzaamheden voor een (hoofd)monteur.

Concept Elektro kan het project geheel voor u begeleiden, of uw projectpartner zijn bij een totaalproject. Door een projectleider te leveren of met u een team van diverse partijen voor te stellen. In samenspraak met u of de betrokken partijen stemmen we de mogelijkheden en de behoeften af.

We begeleiden de diverse elektrotechnische aspecten van het project, van advies tot en met het onderhoud.

#
023 - 562 2763
[email protected]