inbouw noodverlichting

Noodverlichting, noodverlichtingsplan en controle in bedrijven

In een noodsituatie is het eerste wat u wilt dat uw klanten, medewerkers en bezoekers veilig het gebouw kunnen verlaten. Zorg daarom voor goed geplaatste en gecontroleerde noodverlichting. Het aanleggen en controleren van noodverlichting in bedrijven bestaat uit meer dan het bevestigen van een bordje boven een vluchtdeur. Wettelijke voorschriften, bouweisen en technische mogelijkheden maken het aanleggen, onderhouden en controleren van noodverlichting tot een vak apart. Een vak dat de speciaal opgeleide servicetechnici van Concept Elektro als geen ander verstaan.

 

Het belangrijkste bij noodverlichting is de controle. Hier zijn een aantal regels aan verbonden:

u bent wettelijk verplicht uw noodverlichting minimaal 1 keer per jaar te laten controleren;

wanneer de noodverlichting niet in orde is, krijgt u een boete of wordt er geen vergunning afgegeven;

bij calamiteiten wordt achteraf onderzocht of u aan uw zorgplicht heeft voldaan

Concept Elektro adviseert u graag bij de volgende aspecten:

  • plan van aanpak;
  • bestekken;
  • programma van eisen (brandmeldinstallaties);
  • duurzaamheid;
  • installatietechnische aspecten (gebruiksvergunning, bouwvergunning, normen, regelgeving, etc.);
  • onderhoud (noodverlichting, brandbeveiligingsinstallaties, inbraakbeveiliging, etc.);
  • servicecontracten. 

Wij hebben de kennis om u te ontzorgen u, zodat u zich kunt concentreren op uw kerntaken. Neem contact met ons op voor de inbouw en aanleg van noodverlichting

 

Met Concept Elektro kiest u voor kwaliteit, flexibiliteit en zekerheid. Onze zeer deskundige vakmensen zijn 7 dagen in de week met hun vak bezig.

Wilt u meer weten over de inbouw van noodverlichting in uw bedrijf? Neem contact met ons op

Mijn vraag over inbouw noodverlichting