Veiligheid en beveiliging

Veiligheid en beveiliging

Ondanks het feit dat ons leven de afgelopen jaren steeds veiliger is geworden, wordt dat door de meeste mensen niet zo ervaren. Veiligheid is een zeer algemeen begrip en roept bij iedereen verschillende reacties en emoties op. Op allerlei vlakken is het een steeds belangrijker onderdeel van ons leven geworden. Een van de grote drijfveren daarachter is een aanhoudende stroom van innovaties die ons leven een beetje aangenamer en makkelijker maken, maar tegelijkertijd ook veiliger. In dit artikel bespreken wij het onveiligheidsgevoel en leest u wat wij als elektrotechnisch specialist voor u kunnen betekenen.

Veiligheid

Veiligheid is een gevoel en we doen er vaak veel aan een gevoel van onveiligheid te voorkomen. In onderzoek wordt meestal gesproken over het ‘onveiligheidsgevoel’. Het SCP (Sociaal Plan Bureau) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) doen hier regelmatig onderzoek naar. Bij het SCP gaat het dan over sociale veiligheid en zien we dat in 2019 14% van 15-jarigen en ouder aangeeft in de 12 maanden voor het onderzoek slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit*. De cijfers over 2020 zijn nog niet volledig, maar interessant is de schijnbare invloed van de coronapandemie. Een afname in bijvoorbeeld het aantal woninginbraken lijkt logisch te verklaren. Tegelijkertijd zag de Politie bij het opheffen van de lockdown maatregelen al snel weer de bekende oude niveaus terug.

De statistieken laten ook zien dat de criminaliteit in de loop der jaren is afgenomen. Toch ervaart een kleine meerderheid van de bevolking criminaliteit niet alleen als een groot, maar ook toenemend probleem. Dus terwijl de feiten de goede kant opgaan, blijven gevoelens van onveiligheid sterk aanwezig en toenemen.

Veel mensen zoeken naar manieren om zich beter te beschermen tegen bedreigingen of in ieder geval maatregelen te nemen om zich veiliger te voelen. In dit verband levert elektronische beveiliging veel voordelen.

Elektronische beveiliging

Bij beveiliging is in de loop der jaren steeds meer elektronica komen kijken. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn de alarmsystemen, camerasystemen, bewegingsmelders en brandmelders bij gebouwen, industrieterreinen en huizen. Bij steeds meer huizen, in alle prijsklassen, zien we camera’s verschijnen. Deze ontwikkeling zal alleen maar toenemen.

De voordelen zijn duidelijk: elektronica helpt ons om onregelmatigheden, of het nu gaat om brand, inbraak of andere verstoringen, snel te detecteren en te signaleren, zodat daar onmiddellijk actie op ondernomen kan worden.

Concept Elektro is uw adviseur en installateur

Concept Elektro is al vele jaren met veiligheid bezig. Wij installeren brand, inbraak en camera installaties bij bedrijven en particulieren. Het vakgebied ontwikkelt zich snel. Wij zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en wat dit kan betekenen voor uw veiligheid. Onze specialisten volgen alle ontwikkelingen op de voet, zowel qua technologie als qua wet- en regelgeving.

Dit eerste artikel ging in algemene zin in op het onderwerp veiligheid. In de volgende artikelen bespreken we meer diepgaand de mogelijkheden, voor- en nadelen en de verschillen van de diensten die wij u op dit gebied kunnen leveren.
Als u, of uw bedrijf, op het punt staat te investeren in een elektrische installatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag de juiste keuzes te maken.

Wilt u meer weten?

Wij horen graag van u! Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn en/of abonneer u op de nieuwsbrief.

*Cybercriminaliteit wordt hier niet in meegenomen.

veiligheid

023 - 562 2763
[email protected]