Brandbeveiliging begint met een goede brandmeldinstallatie

Brandbeveiliging begint met een goede brandmeldinstallatie

Van een onschuldig ogend brandje in een prullenbak naar uitslaande woningbrand, de situatie kan snel uit de hand lopen. Daarom stellen overheid en brandweer strenge eisen aan brandbeveiliging en zogenaamde brandmeldinstallaties. De oorzaak van een brand is meestal te wijten aan menselijk handelen, dat geldt ook voor bedrijfsbranden. Bedrijfsbranden zijn een relatief grote bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit en veel ondernemers willen er alles aan doen om deze te voorkomen. In dit artikel gaan we daarom in op wat u kunt doen om uw brandbeveiliging te optimaliseren en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

Bouwbesluit 2012

Het begint bij de overheid, zij vindt het belangrijk dat bouwwerken geen of zo min mogelijk gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Daarom heeft zij hiervoor allerlei voorschriften vastgelegd in het Bouwbesluit. Hierin staat onder meer vermeld wanneer een brandmeldinstallatie (BMI) verplicht is. Eigenaren en/of gebruikers van gebouwen zijn vanzelfsprekend verantwoordelijk voor brandveiligheid en brandpreventie. Een gedegen brandmeldinstallatie is een belangrijk instrument om aan die verantwoordelijkheid te voldoen.

Brandmeldinstallatie bouwbesluit

Naarmate een gebouw groter en minder overzichtelijk is, wordt het moeilijker om mensen bij calamiteiten op tijd te waarschuwen en te mobiliseren. De ondersteuning die een (elektronisch) systeem kan bieden wordt dan dus steeds belangrijker. De eisen die aan zo’n systeem gesteld worden hangen samen met de zelfredzaamheid van mensen in gebouwen, maar ook van de gebruiksoppervlakte, hoogte en andere kenmerken van het gebouw. Een goed voorbeeld is een ziekenhuis of zorgcentrum, grote gebouwen met veel mensen die niet altijd even zelfredzaam zijn. Maar ook voor hotels, kinderopvang en veel industriegebouwen zijn deze kenmerken bepalend.

Het is natuurlijk vooral van het grootste belang dat zo snel als mogelijk wordt gesignaleerd dat er brand is. Daarom zijn brandmeldinstallaties en rookmelders zo belangrijk. Voor het installeren en onderhouden hiervan zijn verschillende NEN-normen vastgesteld. Een goed geïnstalleerd en onderhouden systeem zorgt er dan voor dat alle aanwezigen tijdig het gebouw kunnen verlaten.

Brandmeldinstallatie kopen

Bedrijven hebben vaak te maken met uitgebreide, complexe elektrische installaties om hen te behoeden voor calamiteiten. De schade die u wilt voorkomen kan van velerlei aard zijn: mensen die op tijd gewaarschuwd worden raken niet of minder gewond, brandschade aan gebouwen wordt geminimaliseerd en de impact op de bedrijfscontinuïteit wordt beperkt.

Om een goede werking van de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie te waarborgen, dient deze in het kader van wet- en regelgeving geïnspecteerd te worden.

In een Programma van Eisen (PvE) worden de uitgangspunten en eisen voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie vastgelegd. Daarin wordt in kaart gebracht welke keurmerken vereist zijn, welke preventieve maatregelen noodzakelijk zijn en welke installaties het beste passen bij uw specifieke situatie. Zo kunt u met vertrouwen kiezen voor de juiste oplossing.

duurzame oplossingen

Brandmeldinstallatie aanleggen en onderhouden

Nadat een keuze is gemaakt voor de gewenste installatie waarmee u niet alleen aan uw verplichtingen voldoet maar ook uw veiligheid en die van uw omgeving vergroot, volgt de aanleg en tot slot het onderhoud. Concept Elektro heeft de juiste specialisten in huis die altijd over de relevante kennis, diploma’s en certificaten beschikken. Zo weet u zeker dat alles goed geregeld is. Bij oplevering van de installatie leveren wij u ook een certificaat dat duidelijk maakt dat u aan alle eisen voldoet.

Het onderhoud bestaat uit controles en inspecties waarbij niet alleen visueel, maar ook daadwerkelijk -door te testen- wordt vastgesteld of alles in goede staat verkeert en goed functioneert. In de praktijk komt het bijvoorbeeld vaak voor dat er tussentijds verbouwingen plaatsvinden, dan moet beoordeeld worden of dit gevolgen heeft voor de brandbeveiliging.

Concept Elektro is uw adviseur en installateur

Concept Elektro installeert al vele jaren brand, inbraak en camera installaties bij bedrijven en particulieren. Wij zijn goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en wat dit kan betekenen voor uw veiligheid. Het vakgebied ontwikkelt zich steeds verder en dat zal zo blijven. Alleen door de ontwikkelingen op de voet te volgen, kunnen wij ervoor zorgen dat we u nu én straks goed adviseren en de juiste oplossingen bieden.

Als u, of uw bedrijf, op het punt staat te investeren in een elektrische installatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag de juiste keuzes te maken.

Wilt u meer weten?

Wij horen graag van u! Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn en/of abonneer u op de nieuwsbrief.

Brandbeveiliging Concept Elektro Hoofddorp

023 - 562 2763
[email protected]