Brandveiligheid, alleen het beste is goed genoeg

Of het gaat om een brandmeldsysteem, noodverlichting, vluchtwegbewijzering of een brandblusinstallatie, op het gebied van brandveiligheid is een ‘prima’ oplossing niet goed genoeg. U wilt een oplossing van topkwaliteit. Concept Elektro levert die.

Met Concept Elektro kiest u voor veiligheid, kwaliteit, flexibiliteit en zekerheid. Onze zeer deskundige vakmensen zijn 7 dagen in de week, 24 uur per dag met hun vak bezig en staan altijd voor u klaar. Dat is bij storingen en ander technisch ongemak wel zo plezierig voor u.

 

Verzekerd van een brandveilig gebouw

Bij brand moet iedereen het gebouw snel en veilig kunnen verlaten. Met een brandmeldinstallatie zorgt u hiervoor. Die signaleert een brand in een vroeg stadium, waardoor er snel op gereageerd kan worden.

Brandmeldinstallaties moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de NEN 2535 en NEN 2575. Het is belangrijk dat brandmeldinstallaties regelmatig gecontroleerd worden. Concept Elektro legt brandmeldinstallaties aan én controleert ze. Zo bent u verzekerd van een brandveilig gebouw.

 

Noodsituatie? Met Concept Elektro voldoet u aan uw wettelijk verplichting

In een noodsituatie is het eerste wat u wilt dat uw klanten, medewerkers en bezoekers veilig het gebouw kunnen verlaten. Zorg daarom voor goed geplaatste en gecontroleerde noodverlichting. Het aanleggen en controleren van noodverlichting bestaat uit meer dan het bevestigen van een bordje boven een vluchtdeur. Wettelijke voorschriften, bouweisen en technische mogelijkheden maken het aanleggen, onderhouden en controleren van noodverlichting tot een vak apart. Een vak dat de speciaal opgeleide servicetechnici van Concept Elektro als geen ander verstaan.

Het belangrijkste bij noodverlichting is de controle. Hier zijn een aantal regels aan verbonden:

  • u bent wettelijk verplicht uw noodverlichting minimaal 1 keer per jaar te laten controleren;
  • wanneer de noodverlichting niet in orde is, krijgt u een boete of wordt er geen vergunning afgegeven;
  • bij calamiteiten wordt achteraf onderzocht of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.